Hälsonyttigt

Gott och Nyttigt

Att matsvampar är nyttiga och att vissa svampar har hälsosamma medicinska effekter är ännu okänt för de flesta. Däremot vet de flesta att det finns goda matsvampar både i skogen och i butiken och att man inte skall plocka svampar som man inte känner till ute i skog och mark – en del arter är giftiga.

Generellt är näringsinnehållet i matsvamp lika bra eller bättre än hos grönsaker. Matsvamp är kalorisnål, innehåller bra protein, viktiga vitaminer, mineraler och spårämnen. Svampens kitin har dessutom en fibereffekt i tarmen. Det går faktiskt att leva på svamp – på 1800-talet upptäckte man att vissa indianstammar i Sydamerika livnärde sig nästan uteslutande på svamp!

Hälsoeffekter

Ostronskivling och shiitake är två speciellt intressanta svampar; de odlas och är lättillgängliga, de är delikata matsvampar, har högt näringsvärde och väl dokumenterade medicinska effekter. De mest undersökta hälsoeffekterna är att svamparna stimulerar immunförsvaret och sänker kolesterolhalten i blodet. T. ex. har man i musförsök visat att ostronskivling och shiitake kunnat reducera eller bota cancer.

Att svamp kan vara hälsosamt är en nyhet för de flesta i Väst – men inte i Fjärran Östern. Här har man i flera hundra år varit övertygad om att vissa svampar har positiva hälsoeffekter men i den västerländska medicinen var man till en början skeptisk och saknade vetenskapliga bevis. Men efter årtionden av forskning har man kunnat visa att många av påståendena om medicinska effekter verkligen stämmer och man har kunnat identifiera både aktiva substanser och verkningsmekanismer.

De goda medicinska effekterna finner man främst bland vednedbrytande svampar. En del, t.ex. tickor, är inte ätliga och då gör man extrakter och téer som används i farmakologiska preparat. Men andra svampar, som just ostronskivling och shiitake, är goda matsvampar vilket gör dem till en trevlig kombination av delikatess och hälsokost!