Ostronskivling sänker kolesterolhalten

Detta faktum har man känt till sedan länge men de flesta studier som gjorts har gällt försöksdjur. Väl kontrollerade försök på människor behövs också! En tysk studie har nyligen rapporterats i ”Mushroom Business” nr 43, november 2010. Här har forskarna gett en försöksgrupp om 20 personer ostronskivling i form av en soppa. Varje person fick dagligen 30 g torkad ostronskivling i sin soppa. En kontrollgrupp fick en näringsmässigt liknande tomatsoppa. Försöket pågick i 4 veckor. Resultaten visade att ostronskivlinggruppen fick väsentligt (ca 10%) reducerade kolesterolvärden, speciellt av det ”dåliga” LDL-kolesterolet medan det ”goda” HDL-kolesterolet var oförändrat. Kontrollgruppen uppvisade i stället något förhöjda kolesterolvärden. Den dagliga dosen 30 g torkad ostronskivling motsvarar 250-300 g färsk svamp. Forskarna anser dessutom att färsk svamp har större effekt än torkad svamp.

Nedan visas den inscannade originalartikeln.